Zaštitna kaciga

  • Sigurnosna ABS kaciga za tešku industriju

    Sigurnosna ABS kaciga za tešku industriju

    Šta je zaštitna kaciga?Zaštitne kacige su jedan od najčešće korištenih oblika osobne zaštitne opreme.Zaštitne kacige će zaštititi glavu korisnika od: udarca predmeta koji padaju odozgo, pružanjem otpora i odbijanjem udaraca u glavu.udaranje u fiksne opasne predmete na radnom mjestu, bočne sile – ovisno o odabranoj vrsti kacige. Ako radite na gradilištu ili na bilo kojem radnom mjestu gdje rade teški predmeti i mašine, ne zaboravite da nosite zaštitnu kacigu....